Iş güvenliği uzmanı görev yetki ve sorumlulukları yönetmeliği pdf

kumarhane kralı


GÖREVLERİ, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İş güvenliği uzmanlarının görev, yetki ve sorumlulukları 6331 sayılı Kanun’ un sekizinci maddesiyle düzenlenmiştir. İş güvenliği uzmanlarının görevleri Yönetmeliğin 9. maddesinde ayrıntılı olarak sayılmıştır. Bu görevler; rehberlik hizmetleri, risk. Author: Dudu Created Date: 2/ 3/ 9: 41: 59 PM. Apr 30, · MADDE 1 – 29/ 12/ tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde yer alan “ ve 30 uncu, ” ibaresi “, 24 üncü, 27 nci, 30 uncu ve 31 inci maddeleri ile” olarak değiştirilmiştir. MADDE 1 – ( 1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli iş güvenliği uzmanlarının nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Resmî Gazete’ de yayımlanan kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, yönetmelikler, tebliğler ve diğer düzenleyici idari işlemler tek metin haline getirilir ve güncel olarak yayımlanır. uzmanlarının nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıma usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – ( 1) Bu Yönetmelik, 20/ 6/ tarihli ve 6331 sayılı İ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iúyerleri ile eğitim kurumlarını kapsar. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik. İlgili dokümana ulaşmak için tıklayınız. Sağlık Bakanlığı Üniversiteler Mah.

  • Real analysis modern techniques and their applications pdf

  • Serway fizik 1 çözümleri türkçe pdf

  • Kalem mevzuatı aöf kitabı pdf

  • Marketing strategy of handicraft business pdf

  • Apotemi limit fasikülü pdf


  • Video:Yetki güvenliği yönetmeliği

    Güvenliği uzmanı görev


    ]