6306 sayılı kanun pdf

kumarhane kralı


6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ( 1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – ( 1) Bu Yönetmeliğin amacı; 16/ 5/ tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun. olduğutapu kütüğününbeyanlar hanesine ilenmesi. ( 6306 sayılıKanun 6/ 11. Madde) Ve bu iùlemlere ilikin yapılacak tebligat iùlemleri ( 6306 sayılı Kanun 6/ 10. ) ( Anayasa Mahkemesince iptal edildi - 26. tarih ve RG’ deyayımlandı- yayımlandığı tarihten itibaren 3 ay sonra ( 27. ) tarihinde yürürlükten. MADDE 1 – ( 1) Bu Yönetmeliğin amacı; 16/ 5/ tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, riskli yapılar ile riskli alan ve rezerv yapı alanlarının tespitine, riskli yapıların yıktırılmasına, yapılacak planlamaya, dönüştürmeye tabi tutulacak taşınmazların değerinin tespitine, hak sahibi olacaklarla yapılacak. 6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Amaç ve kapsam ( 1) Bu Yönetmeliğin amacı; 16. tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönütürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, riskli yapılar ile riskli alan ve rezerv.

  • Cleaning validation guidelines pdf

  • Serway fizik 1 çözümleri türkçe pdf

  • Kalem mevzuatı aöf kitabı pdf

  • Marketing strategy of handicraft business pdf

  • Apotemi limit fasikülü pdf


  • Video:Kanun sayılı

    Sayılı kanun
    ]