Damga vergisi beyannamesi pdf

kumarhane kralı


yılında beyannamelerden alınacak damga vergisi tutarları aşağıdaki gibidir. Yıllık gelir vergisi beyannameleri ( 97, 20 TL. ) Kurumlar vergisi beyannameleri ( 129, 80 TL. ) Katma değer vergisi beyannameleri ( 64, 10 TL. Damga Vergisi Kanunu uygulamasında “ Belli Para” kavramı Bekir Çankır I. Giriş Damga vergisi mevzuatı, Osmanlı dönemine dayanan köklü bir geçmişe sahiptir. 1963 yılında yürürlüğe giren 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu, yıllar içerisinde yapılan birçok değişiklikle günümüzde damga vergisi uygulamasına yön. Gelir Vergisi Kanunu’ nun Geçici 67. maddesinin ( 2), ( 4) ve ( 8) numaralı fıkrası kapsamında yapılan tevkifatlara iliúkin beyanname: İzleyen ayın 23. günü akúamına kadar verilir. Beyanname verilen ayın 26. günü akúamına kadar ödenir. Damga Vergisi Beyannamesi ( Sürekli Damga Vergisi mükellefiyeti bulunanlar için. damga vergisinin bulunmadığı hallerde damga vergisi beyannamesi verilmeyecektir. Öte yandan isteğe bağlı olarak sürekli damga vergisi mükellefiyetinin tesis ettirilmesi halinde her ay damga vergisi beyannamesinin verilmesi, ödenecek damga vergisinin bulunmadığı aylarda da bildirimde bulunulması gerekmekte idi.

  • Satranç notasyon pdf

  • Serway fizik 1 çözümleri türkçe pdf

  • Kalem mevzuatı aöf kitabı pdf

  • Marketing strategy of handicraft business pdf

  • Apotemi limit fasikülü pdf


  • Video:Beyannamesi vergisi damga

    Vergisi damga beyannamesi
    ]